ร้านค้า
ตะกร้าของฉัน
ตะกร้าของฉัน

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

  วิธีการคืนสินค้าและการคืนเงิน

  สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 15 วัน* นับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ผ่าน 2 ช่องทางต่อไปนี้

      LINE : @petnme.th​

      Facebook : https://m.me/petnme.th

   ลูกค้าแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเปลี่ยน หรือขอคืนสินค้า

      - หมายเลขคำสั่งซื้อ (Order Number)

      - ชื่อผู้สั่งซื้อ (Customer Name)

      - เหตุผลที่ขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

      - รูปภาพสินค้าเพิ่มเติม เช่น ส่วนที่ชำรุดเสียหาย, ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หรือสินค้าหมดอายุ

   ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอคืนเงิน กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินการ ดังนี้

      - หลักฐานการชำระเงิน

      - สำเนาบัตรประชาชน*

      - สำเนา Book Bank*

      - หลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)*

  *สำเนาเอกสารพร้อมสำเนาถูกต้อง โดยจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า 

   

  ✔ กรณีขอเปลี่ยนสินค้า

  เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยน หากสินค้าเข้ากับเงื่อนไขฯ

  กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือหมดอายุ

    - เพ็ทแอนด์มีจะทำการนัดบริษัทขนส่ง เพื่อขอเข้ารับสินค้าคืนตามที่อยู่ของลูกค้าที่เคยแจ้งไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

  กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจต้องการเปลี่ยนสินค้า

    - ลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าให้ทางเพ็ทแอนด์มี ซึ่งสินค้าที่ทำการเปลี่ยน จะต้องเป็นสินค้าที่มีราคาเท่ากันกับสินค้าที่สั่งซื้อไปก่อนหน้าเท่านั้น

  กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจต้องการขอเงินคืน

    - เจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบการทำเรื่องขอคืนเงิน เพื่อดำเนินการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า

   

  ✔ กรณีขอคืนสินค้า

      เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาตามเงื่อนไขการขอคืนสินค้า หากสินค้าเข้ากับเงื่อนไขฯ

      ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าอันเนื่องมากจากเหตุผลดังต่อไปนี้

       

       เงื่อนไขในการคืนสินค้า

   

  กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือหมดอายุ

    - เพ็ทแอนด์มี จะทำการนัดบริษัทขนส่ง เพื่อขอเข้ารับสินค้าคืนตามที่อยู่ของลูกค้า

  กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจต้องการขอคืนสินค้า

    - กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการคืนสินค้า

   

  นโยบายการคืนเงิน

       หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า และทำการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนในการคืนเงิน จะเป็นไปตามรูปแบบการชำระเงินที่ลูกค้าชำระ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

       ▶ ผ่านช่องทางหักเงินผ่านบัญชี

       ▶ ชำระเงินปลายทาง

       ▶ ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัญชีออนไลน์

       ▶ ผ่านตู้ ATM

           หากลูกค้าชำระเงินตาม 4 เงื่อนไขข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบการทำเรื่องขอคืนเงิน เพื่อดำเนินการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าผ่านบัญชีเงินฝาก ตามที่ลูกค้าส่งข้อมูลแจ้งมา โดยใช้เวลาทำการประมาณ 7 วันทำการ

   

       ▶ ผ่านบัตรเครดิต

            ลูกค้าจะได้รับเงินคืน ในรอบบิลถัดไป โดยยอดเงินจะถูกโอนกลับเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 - 30* วันทำการ (*ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

       ▶ ผ่านบัตรเดบิต

            ลูกค้าจะได้รับเงินคืนโดยยอดเงินจะถูกโอนกลับเข้าบัญชีบัตรเดบิตของท่าน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 45* วันทำการ (*ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

   

   การคืนคะแนน The1 
       ในกรณีที่ลูกค้าใช้คะแนน The1 เพื่อเป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้า ลูกค้าจะได้รับคะแนน The1 คืน ตามสัดส่วนของคะแนนThe1 ที่ใช้แลกส่วนลดกับสินค้าที่ทำการคืนเงิน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 10 วันทำการ

  *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้