สุขภาพของสัตว์เลี้ยงนั้น นอกจากการทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมตามสายพันธ์ วัย และอายุ แล้วนั้น ยังต้องมีการเลือกสารอาหารที่เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรง...

อ่านต่อให้สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี.. กับ 5 ไอเท็มเสริมสร้างวิตามินให้หมาแมว