PET ‘N ME แนะนำเคล็ดลับในการเลือกซื้อลูกป้อน หรือลูกนกฟอพัส อย่างถูกต้องเพื่อให้เราได้นกฟอรัสที่แข็งแรง สมบูรณ์ ให้น้องได้ใช้ชีวิตและเป็นคู่หูคลายเหงากับเราไปนานๆ

อ่านต่อเลือกซื้อ ‘ฟอพัส’ อย่างไรให้ถูกต้องและน้องอยู่กับเรานานๆ